Skoler, daginstitutioner etc.

Tendensen er i det moderne samfund, at vi sidder ned en større og større del af tiden. Det gælder både i jobbet, hjemme foran computer og TV samt i mindst i skolen, der bliver mere og mere præget af boglige færdigheder –  med Pisa test og fokus på højere uddannelser. Men samtidig er der større og større viden om at det er ekstremt vigtigt at få bevægelse både i forhold til indlæring og motorisk udvikling.

 

Siddebold.dk har siden starten haft fokus på læring i bevægelse – ud fra den lidt simple betragtning at hvis man er motorisk aktiv så er man mere frisk og motiveret.

Hvis man ikke gør noget aktivt for at holde kroppen i form, vil muskulaturen ganske naturligt svækkes og nedbrydes og samtidig bliver man mere træt og uoplagt.

“Brug bolden – sid aktivt” – siddebolden giver mange muligheder – eleverne kan hoppe lidt op og ned, motionere rygsøjle og diskusskiver få blodet til at løbe lidt hurtigere samtidig med de hører efter i timen eller læser. Der kan laves fælles strækøvelser – eller rulle henover bolden et par minutter – der er uendelig mange muligheder for at bruge få minutter på fysisk aktivitet.

 

Vi mener at børn lærer på mange måder -før i tiden lavede man en ting ad gangen – men idag skriver de  stil, de er på nettet – holder vennerne underrettet på facebook – lytter til musik – alt sammen på samme tid – og det er jo ikke sikkert at det bedste er at sidde stille i klassen på stolen med et bord foran sig – ved at bruge en bold så vil der naturligt blive mere uro i klassen – men på den gode måde – for det larmer ikke.

Vi har skoler der efter de har fået bolde har fortalt at de oplever mindre uro i klassen – der er ikke så mange der lige skal i gården – i stedet kan eleverne brænde energi af på bolden – det betyder at de undgår at blive rastløse - for yderligere info se "referencer" hvor et par amerikanske undersøgelser netom om brug af bolde i skoler.

En Pezzi siddebold er en relativ enkel og billig måde at forbedre muskulatur, mindske rygproblemer, opnå en bedre holdning og motoriske færdigheder.

Bolden fås i størrelser ned til personhøjde på 1 meter og den er derfor optimal i daginstitutioner og hjemme, hvor alternativet ofte er en dårlig stol.

Børn leger desuden med bolden og laver helt af sig selv mange af de øvelser som voksne instrueres i. Det træner motorik og koordinationsevne, samtidig med at muskulaturen styrkes i legen med bolden.

 

ADHD – Inklusion i skolerne, heldags skolen

Undersøgelser har vist at ADHD ramte bliver siddende i længere tid hvis de sidder på bolde – de kan lidt populært sagt brænde energi af og få “rastløsheden”  kanaliseret ud ved at bruge en bold. Det kan være en udfordring med flere elever og flere forskellige elever i klassen – der har være artikler i dagspressen om stor spredning på elevernes modenhed og samtidig taler man meget om inklusion i folkeskolen. Bolde kan selvfølgelig ikke løse alle problemer, men meget tyder på at nogle kan løses ved blot at sidde på en anden måde  – der er jo ingen der siger at den bedste måde at lære på er ved at sidde på en lidt ukomfortabel stol med et bord foran sig. I USA har man igennem nogle år haft en del fokus på det at sidde aktivt og der undervises lærerne i det.

 

Vuggestue og Børnehave

Den store fordel for vuggestue og børnehave børn er absolut legen med bolden - de synes de store bolde er sjov legetøj, men samtidig får de trænet balance fordi de ruller eller sidder på bolden - motorikken øges fordi der skal bruges mange muskler og sanser. Alle kender de "gå biler" som små børn bruger når de skal lære at gå - de virker næsten som en Rollator. Hvis barnet istedet rejser sig op ad bolden, triller med når det går øges motorikken drastisk, bla. bliver balancen langt bedre.